Courses and teachings

Enroll me
Remember that if you have an username and a password you must log in to reserve an activity.

Inscription
There are no Courses and teachings available.
Terms
Cal tenir present la normativa vigent (https://uesports.cat/sant-celoni/)
Les famílies es comprometen a:

□ No han presentat cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.
□ No han estat positives de covid-19 ni han conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives
□ No han estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia

My courses and teachings